Častni pokrovitelj 16. F3ŽO  je predsednik Vlade dr. Miro Cerar.
 
 
 

Strokovni program

15. Festival za tretje življenjsko obdobje: leto 2015
Lokacija: konferenčna dvorana M4, Prvo preddverje
O strokovnem programu na
festivalu poroča

PROGRAM torek, 29. september 2015
PROGRAM sreda, 30. september 2015

PROGRAM četrtek, 1. oktober 2015


 Torek, 29. september 2015
           *Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
           
12.00–14.00     VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZA  ŽIVLJENJE IN USTVARJANJE STAREJŠIH V DRUŽBI PRIHODNOSTI
Otvoritvena okrogla miza
      VODI: Andrej Jus, Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije
      SODELUJEJO:
        izr. prof. dr. Slavko Gaber, Pedagoška Fakulteta Univerze v Ljubljani
        Marjan Turk, generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
        mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
        Irena Kuntarič Hribar, Sektor za vseživljenjsko učenje in štipendiranje, Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti
        mag. Igor Kotnik, generalni sekretar, Zveza ljudskih univerz Slovenije
        Irena Levičnik, Zveza društev upokojencev Slovenije
        Marjeta Gašperšič, Razvojno izobraževalni center Novo mesto
        Elizabeta Vardijan, članica Univerze za starejše v RIC Novo mesto
        mag. Andrej Sotošek, direktor Andragoškega centra Slovenije
           
      Živimo v dolgoživi družbi v kateri se nam življenjske razmere v mogočem spreminjajo. Naša organiziranost in obstoječe življenjske navade se bodo morale spremeniti, če bomo v družbi prihodnosti želeli živeti srečno in ustvarjalno. Kakovostna starost ter družbeno udejstvovanje so želeni strokovni in politični cilji, a za njihovo uresničitev je potreben konsenz vseh generacij ter odlični in raznovrstni programi vseživljenjskega učenja za vse generacije. O tem, kakšna je trenutna problematika vseživljenjskega učenja, kakšno politiko, programe in okolja potrebujemo, kakšna naj bo vloga različnih družbenih dejavnikov in kaj starejši najbolj potrebujejo, bodo spregovorili strokovnjaki, praktiki in uporabniki.
       Povzetek na voljo tukaj.
       
14.10–15.10     EVROPSKI PROGRAM AAL ZA STAREJŠE OSEBE
Okrogla miza
      VODI: doc.dr. Vesna Dolničar, Center za družboslovno informatiko, Fakulteta za družbene vede 
      SODELUJEJO:
        Karina Marcus, direktorica Active Assisted Living Programme (Bruselj)
        dr. Drago Rudel, predstavnik enega od AAL projektov v Sloveniji
        Jožef Gašperšič, Zveza društev upokojencev Slovenije, AAL projekt iCare
        dr. Hristijan Gjoreski, Inštitut Jožef Stefan, AAL projekt fit4work
           
     
Evropski program AAL JP (Active Assisted Living Programme) podpira več kot 250 projektov, ki razvijajo rešitve in storitve za kakovostno življenje starejših oseb. Denar za to prispeva tudi Slovenija, med projektnimi partnerji pa so tudi slovenski razvijalci. Na okrogli mizi bomo razpravljali o rezultatih projektov, kako jih uporabimo, kakšna je njihova učinkovitost ter kakšna je prihodnost tega instrumenta financiranja.
       
15.20–16.20     Z ENIM KLIKOM DO MODROSTI (PREDSTAVITEV KNJIGE IN PROJEKTA)
Predavanje
      PREDAVAJO:
        Marjeta Bizant
        Nika Čuk
        Aljaž Arbiter
      PRIPRAVLJA: Premik – Društvo za razvoj in krepitev socialnega dela
       
      Skupina treh študentov prvega letnika Fakultete za socialno delo si je zastavila projekt, s katerim so želeli dati glas starejšim v hitro razvijajočem se svetu. Okoli 30 starejših posameznikov so vprašali za njihovo videnje današnje informacijske družbe ter vprašali za modrost, nasvete in vodila v življenju. Vse modrosti in vpoglede so zbrali v manjši knjižici z naslovom Z enim klikom do modrosti.
 
 
 Sreda, 30. september 2015
 
9.15–11.15     MEDGENERACIJSKI CENTRI – DRUŠTVA UPOKOJENCEV S CILJEM POVEZOVANJA GENERACIJ
      Okrogla miza
      VODI: Katja Strmole
      SODELUJEJO:
     
Rožca Šonc, predsednica DU NM – Hiša SOŽITJA
        Slavica Golob, DU Sp. Duplek – Dnevni center aktivnosti z medgeneracijsko vsebin
        Edi Sever, DU Zg. Kungota – Hiša vseh generacij
           
     
»Razvoj pogojev za krepitev nove medgeneracijske solidarnosti je hkratna krepitev osebne in skupinske samopomoči pri reševanju nalog v zvezi s kakovostnim življenjem od njegovega začetka do konca.« (Strategija varstva starejših do leta 2010)

Kje se je porodila ideja? Kako si zagotoviti prostor, financiranje, zaposlene za program, prostovoljce? Kdo predlaga program? Kako se odločate? Kje dobite nove ideje? Kako k sodelovanju pritegniti mlade, starejše, zaposlene, otroke? Kakšni so vaši cilji, kje se vidite čez pet let?
           
11.30–13.30     KAJ PRINAŠAJO E-STORITVE IN E-UPRAVA STAREJŠIM V SLOVENIJI
Okrogla miza
      VODI: Alenka Reissner, Zveza društev upokojencev Slovenije
      SODELUJEJO:
        mag. Maruška Damjan, sekretarka na Direktoratu za informacijsko družbo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
        dr. Polonca Blaznik, vodja Sektorja za razvoj aplikativnih rešitev na Direktoratu za informatiko, Ministrstvo za javno upravo
        mag. Katarina Kralj, vodja Sektorja za eZdravje, Ministrstvo za zdravje
        dr. Jaka Vadnjal, predsednik uprave Hranilnice LON d.d.
        Ana Pleško, direktorica Simbioze Genesis soc. pod.
        Vida Topolovec, novinarka, Zgornjepodravska PZDU (ZDUS)
        Robert Mlakar, vodja računalniških izobraževanj, U3ŽO Ljubljana
           
      Informacijska družba in država svoje storitve vedno bolj selita na splet, oziroma jih izvajata računalniško. Prihaja do digitalnega razslojevanja družbe, kjer so starejši in manj izobraženi med bolj izpostavljenimi skupinami. Eno od pomembnih področij Evropske digitalne agende (EDA) ter osnutka Strategije razvoja informacijske družbe do leta 2020 je t.i. “Vključujoča digitalna družba”, katere osnovni cilj je zagotoviti, da bodo vsem državljanom v polnosti dostopne vse storitve, ki jih digitalna družba omogoča in da postanejo sooblikovalci razvoja digitalne družbe. Torej morajo starejši aktivneje sodelovati pri oblikovanju aplikacij in storitev, da bodo upoštevane tudi njihove specifike.

Z okroglo mizo želimo vzpostaviti dialog med snovalci in uvajalci e-storitev državo/javno upravo in državljani/uporabniki. Hkrati želimo raziskati nekatere možnosti dodatne pomoči starejšim za hitrejše doseganje relativne samostojnosti pri osvajanju e-veščin in uporabi e-storitev v praksi.
       
13.40–14.40     NOVE STORITVE ZA STAREJŠE Z UPORABO IKT V SLOVENIJI
Okrogla miza
      VODI: dr. Drago Rudel, Slovensko društvo za medicinsko informatiko
      SODELUJEJO:
       •   doc. dr. Vesna Dolničar, Fakulteta za družbene vede
        prof. dr. Matjaž Gams, Department of Intelligent Systems – IJS 
        Stane Baša, Mikropis Holding, d. o. o.
        mag. Stanislav Pušnik, dr.med., Zdravstveni dom Ravne, EU projekt United4Health
        Marko Hren, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
        Edo Sternad, projekt Zrno zdravja
           
      Potrebe po storitvah za podporo samostojnemu življenju starejših oseb, za zdravje in oskrbo vedno bolj naraščajo tako po svetu kot tudi v Sloveniji. Evropska komisija in Slovenija vlagata znatna sredstva v razvoj novih tehnoloških rešitev, na katerih naj bi temeljile te storitve. V Sloveniji finančna vlaganja ne dajejo ustreznih rezultatov. Udeleženci bodo poskušali najti odgovor na vprašanje, kaj bo potrebno spremeniti, da bodo vlaganja dosegla svoj namen?
       
14.50–16.50     POMEN LJUBITELJSKE KULTURE ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
Okrogla miza
      VODI: Milan Pavliha, Socialna zbornica Slovenije
      SODELUJEJO:
        dr. Valerija Bužan, Socialna zbornica Slovenije 
        dr. Tomaž Simetinger, Zveza kulturnih društev Ljubljana
        Tomaž Skulj, Zveza društev upokojencev Slovenije
        Iva Slabe, Zveza društev upokojencev Slovenije
           
      Ljubiteljska kultura na Slovenskem je od nekdaj močno razširjena. Tesno je povezana z narodno politiko, povezuje ljudi, kaže pot k skupnim projektom, utrjuje solidarnost ... Združuje vse generacije, omogoča in podpira vseživljenjsko učenje in ima pomembno vlogo kot »varnostni ventil«.

Na okrogli mizi bomo izpostavili vprašanje prostovoljstva v kulturi, komplementarno izobraževanje, ki ni institucionalno zagotovljeno, heterogenost kulture, družbeno kohezijo (vključevanje družbeno ranljivih skupin), alternativne kulturne prostore in platforme, množičnost in vrhunskost ter medijsko zapostavljenost ljubiteljske kulture.
      
 
 Četrtek, 1. oktober 2015
 
9.30–11.30     IZHODIŠČA ZA REFORMO ZDRAVSTVENEGA SISTEMA
Okrogla miza
      VODI: Dušan Kidrič, Združenje seniorjev Slovenije
      SODELUJEJO:  
        Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje
        dr. Marko Kranjec, univ. dipl. ekonomist, upokojenec, prej guverner banke Slovenije in finančni minister v prvi osamosvojitveni vladi
        red. prof. dr. Maks Tajnikar, profesor na Ekonomski fakulteti UL
        Samo Fakin, dr. med., v. d. direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
       •   Andrej Možina, dr. med., predsednik Zdravniške zbornice Slovenije
        prof. dr. Rajko Pirnat, univ. dipl. prav., Pravna fakulteta UL
        mag. Katja Jelerčič, Slovensko zavarovalniško združenje, VZAJEMNA Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.
        dr. Martin Toth, upokojenec, prej vrsto let na ZZZS kot direktor za področje razvoja zdravstvenega zavarovanja in svetovalec generalnega direktorja ZZZS za sistemska in razvojna vprašanja
           
      Zdravstveni sistem se spreminja stalno; v burni časih krize pa je zdravstveni sistem še dodatno prisiljen v spreminjanje zaradi zunanjih manj ugodnih pogojev za njegovo delovanje. Pride do blokad, opuščanja programov, manjše dostopnosti, slabšanje pogojev za delo. To so časi, ko se zahtevajo večje spremembe in mi smo sedaj pred njimi.

Na okrogli mizi bodo udeleženci osvetlili spremembe predvsem s stališča, kaj naj bi se v zdravstvenem sistemu za prebivalce – državljane – uredilo bolj ustrezno. To velja tako za vsebino in obseg javne zdravstvene službe, ponudbo zdravstvenih storitev kot tudi njihovo plačevanje oz financiranje.
           
12.50–13.50    

TEHNOLOŠKA PODPORA PRI OSKRBI LJUDI Z DEMENCO V SKUPNOSTI

Predavanje
      AVTORJI: Jana Mali, Nina Žitek, Andrej Košir, Mihaela Kukolj, Medeja Novljan, Benjamin Penič, Sonja Smergut, Katja Verbovšek
       
      Na predavanju bo predstavljen projekt iskanja tehnoloških rešitev, prilagojenih razmeram posameznika, stopnji demence in odpravljaju konkretnih ovir. Projekt je potekal interdisciplinarno med predstavniki socialne stroke (Fakulteta za socialno delo UL, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana) in elektrotehnike (Fakulteta za elektrotehniko UL, ComSensus d. o. o.). 

Naročite se na
e-Novice F3ŽO

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke