Strokovni program

17. Festival za tretje življenjsko obdobje: leto 2017
Lokacija: konferenčna dvorana M4, Prvo preddverje (-1)


Povzetke razprav bo pripravljal
Povzetki bodo na voljo TUKAJ.

Torek, 26. september 2017


 
ŠTIHOVA DVORANA
     
14.00–16.00   OTVORITVENA OKROGLA MIZA:
PREDSTAVITEV KROVNIH STRATEGIJ, KI VKLJUČUJEJO IZZIVE DOLGOŽIVE DRUŽBE, MEMORANDUM ZDUS ZA LETO 2018 TER STRATEGIJO MIPAA LIZBONA
VODITA: Mija Pukl, podpredsednica ZDUS in Tomaž Banovec, član Strokovnega sveta ZDUS in vodja skupine za pripravo Memoranduma ZDUS za leto 2018
SODELUJEJO:
 • Peter Pogačar, državni sekretar, MDDSZ,
 • mag. Boštjan Vasle, direktor, UMAR,
 • dr. Valentina Hlebec, redna profesorica, FDV,
 • Amalija Šiftar, ZDUS
Namen osrednjega strokovnega dogodka letošnjega festivala je predstaviti Strategijo dolgožive družbe, ki jo je Vlada RS sprejela julija letos ter aktivnosti za pripravo iz nje izhajajočih akcijskih načrtov, ki jih bo koordiniral in spremljal novoustanovljeni »Svet Vlade RS za medgeneracijsko sodelovanje in dolgoživo družbo«. V sklopu dogodka bo predstavljen tudi Memoranduma ZDUS za leto 2018, s katerim bodo strokovnjaki opozorili na ključne težave, s katerimi se starejši srečujejo v slovenski družbi in izpostavili aktualna pričakovanja upokojenskih organizacij ter predstavili strokovno usklajena izražena stališča seniorjev za prihajajoči čas. Zaključni del okrogle mize bo namenjen poročanju z ministrske konference UNECE, ki je letos septembra potekala v Lizboni, zbranim pa bodo posredovani zaključki ministrskega srečanja, znanstvenega foruma in  srečanja nevladnih delegacij.
     

Sreda, 27. september 2017


DVORANA M4
     
10.00–12.00   OKROGLA MIZA:
POLOŽAJ STAREJŠIH SKOZI PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE
VODI: Ana Ostrman, predsednica programskega sveta programa Starejši za starejše
SODELUJEJO:
 • Rožca Šonc, ZDUS
 • Jana Mali, Fakulteta za socialno delo
 • izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast, Fakulteta za družbene vede
 • Boštjan Keber, Fakulteta za družbene vede
 • dr. Urban Boljka, Inštitut za socialno varstvo
Program Starejši za starejše, letošnji prejemnik nagrade Državljan Evrope za posebne dosežke, se izvaja 13 let in temeljni na prostovoljnem delu članov društev upokojencev, ki v lokalnih okoljih obiskujejo starejše nad 69 let, ki še živijo doma in potrebujejo različne oblike pomoči. Na okrogli mizi bo predstavljena analiza položaja starejših v Sloveniji.
     
13.00–15.00   OKROGLA MIZA:
SKUPNOSTNE OBLIKE PREŽIVLJANJA ČASA STAREJŠIH – DNEVNI CENTRI AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE
VODI: Marjan Sedmak, Mestna zveza upokojencev Ljubljana in Dnevni centri aktivnosti
SODELUJEJO:
 • Vida Bogataj, Društvo upokojenih pedagoških delavcev
 • Katja Krivec¸ vodja programa dnevnih centrov aktivnosti
 • Eda Černelč
Skupnostne oblike oskrbe starejših ne morejo v celoti nadomestiti institucionalnih, so pa počlovečena alternativa nekaterim. Dnevni centri aktivnosti (DCA) so  centri srečevanja in organiziranih aktivnosti za starejše. Predstavili bomo različne načine preživljanja prostega časa, pomen vseživljenjskega učenja, gibanja in medgeneracijskega sodelovanja. Sodelovali bodo člani in prostovoljci DCA.
     
16.00–18.00   OKROGLA MIZA:
PRIPRAVA NA UPOKOJITEV
VODI: Katarina Galof, Zdravstvena fakulteta
SODELUJEJO:
 • Robert Zadek, Ministrstvo za obrambo RS
 • Zdenka Pihlar, Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - ZDTS
 • Nik Prebil, predsednik študentskega sveta Zdravstvene fakultete UL
Na okrogli mizi se bomo dotaknili vidika predupokojitvenih aktivnosti (Zbornica delovnih terapevtov Slovenije) in možnosti, katere nudi posamezniku organizacija (Slovenska vojska), v kateri je zaposlen oz. druge vladne in nevladne organizacije. Zanima nas tudi vidik posameznikov, ki so v obdobju ali so prešli obdobje tranzicije upokojevanja ter njihovo videnje nudene podpore z vidika aktivnosti, namenjenih sprejemanju in uživanju življenja. Nova življenjska vloga in aktivno vključevanje posameznika v družbo ne glede na novo pridobljeni status upokojenca. Kot zadnji vidik bomo vključili vidik študentske organizacije, kje in kako vidijo mladi svoje možnosti vključevanja in njihov pogled na upokojevanje svojih staršev.
     

Četrtek, 28. september 2017


DVORANA M4
     
10.00–12.00   OKROGLA MIZA:
PRAVICE IN SOODGOVORNOSTI ŽIVLJENJA V STAROSTI
VODI: Valerija Lekić Poljšak, podpredsednica Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije in direktorica DSO Črnomelj
SODELUJEJO:
 • Brane But, predsednik Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije
 • Vlasta Nussdorfer, Varuhinja človekovih pravic
 • Irena Drednik, podpredsednica Gerontološkega društva Slovenije
 • pater Karel Gržan
 • Milan Pavliha, predstavnik Socialne zbornice Slovenije v programskem svetu F3ŽO
O pravicah starejših je Socialna zbornica Slovenije javno razpravljala že v letu 2005 na dnevih Socialne zbornica Slovenije v Portorožu. Starost ne opravičuje omejevanja katerekoli od neodtujljivih človekovih pravic, ki so opredeljene v ustavi in v mednarodnih standardih v demokratični družbi. Poleg pravic starejših je potrebno poudariti tudi njihovo aktivno vlogo in odgovornost v ožjem in v širšem družbenem okolju.
     
13.00–15.00   OKROGLA MIZA:
USTVARJANJE OKOLJA ZA DELO STAREJŠIH
VODI: mag. Jožko Čuk, Združenje seniorjev Slovenije
SODELUJEJO:
 • dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti  –MZD
NASLOV PRISPEVKA: »STAREJŠI NA TRGU DELA«
 • akad. prof. dr. Boštjan Žekš, Urad predsednika RS, svetovalec predsednika države RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
NASLOV PRISPEVKA: »DELO STAREJŠIH ZNANSTVENIKOV, INTELEKTUALCEV PRI NAS IN DRUGOD«
 • Anton Dobrina, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, vodja službe za razvoj in proučevanje
NASLOV PRISPEVKA: »POGOJI ZA UPOKOJITEV IN MOŽNOSTI ZA OPRAVLJANJE DELA UPOKOJENCEV«
 • Dušan Bavec, Obrtna zbornica Slovenije, specialist za delovno in socialno pravo
NASLOV PRISPEVKA: »PROBLEMI DELODAJALCEV PRI ZAPOSLOVANJU IN ODPUŠČANJU STAREJŠIH«
 • mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka v DZ iz vrst stranke DESUS
NASLOV PRISPEVKA: »SOCIALNA VARNOST IN POKOJNINSKI SISTEM SLOVENIJE«
 • Samo Fakin, dr. med., predsednik uprave Thermana Laško
NASLOV PRISPEVKA: »KORENINE MODROSTI SEŽEJO GLOBOKO«
Prisilno upokojevanje in onemogočanje dela starejših znanstvenikov je bilo pri nas uvedeno na dveh napačnih predpostavkah. Ni res, ali vsaj ni dokazano, da upokojevanje starejših znanstvenikov, intelektualcev odpira delovna mesta za mlajše. Ni res, da lahko znanje, ki ga je starejši intelektualec pridobil tekom življenja in dela, lahko brez škode zavržemo. Po svetu tega ne delajo. V ZDA človek lahko dela, dokler je za to sposoben in dokler nekdo njegovo znanje potrebuje, v EU pa v glavnem upokojeni znanstveniki na razne načine še delajo, če le želijo. Ta naš sistem ni škodljiv le na nivoju države, ampak vodi tudi posameznike v depresijo in demenco. Treba bi bilo spremeniti davčno zakonodajo, ki ovira delo starejših. Težje pa bo spremeniti splošno prepričanje, da izločanje nekaterih skupin s trga dela daje drugim večje možnosti. Po mojem velja ravno nasprotno: Čim bolj aktivna je celotna družba, več novih delovnih mest se odpira.
     
     
     
     
     
     


 


13.00–15.00
OKROGLA MIZA:
SKUPNOSTNE OBLIKE PREŽIVLJANJA ČASA STAREJŠIH – DNEVNI CENTRI AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE
VODI: Marjan Sedmak, Mestna zveza upokojencev Ljubljana in Dnevni centri aktivnosti
SODELUJEJO:
Vida Bogataj
Katja Krivec
Eda Černelč
Skupnostne oblike oskrbe starejših ne morejo v celoti nadomestiti institucionalnih, so pa počlovečena alternativa nekaterim. Dnevni centri aktivnosti (DCA) so  centri srečevanja in organiziranih aktivnosti za starejše. Predstavili bomo različne načine preživljanja prostega časa, pomen vseživljenjskega učenja, gibanja in medgeneracijskega sodelovanja. Sodelovali bodo člani in prostovoljci DCA.
16.00–18.00
OKROGLA MIZA:
PRIPRAVA NA UPOKOJITEV
VODI: Katarina Galof, Zdravstvena fakulteta
SODELUJEJO:
Robert Zadek, Ministrstvo za obrambo RS
Zdenka Pihlar, Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - ZDTS
Nik Prebil, predsednik študentskega sveta Zdravstvene fakultete UL

Na okrogli mizi se bomo dotaknili vidika predupokojitvenih aktivnosti (Zbornica delovnih terapevtov Slovenije) in možnosti, katere nudi posamezniku organizacija (Slovenska vojska), v kateri je zaposlen oz. druge vladne in nevladne organizacije. Zanima nas tudi vidik posameznikov, ki so v obdobju ali so prešli obdobje tranzicije upokojevanja ter njihovo videnje nudene podpore z vidika aktivnosti, namenjenih sprejemanju in uživanju življenja. Nova življenjska vloga in aktivno vključevanje posameznika v družbo ne glede na novo pridobljeni status upokojenca. Kot zadnji vidik bomo vključili vidik študentske organizacije, kje in kako vidijo mladi svoje možnosti vključevanja in njihov pogled na upokojevanje svojih staršev.

Četrtek, 28. september 2017

DVORANA M4

10.00–12.00
OKROGLA MIZA:
PRAVICE IN SOODGOVORNOSTI ŽIVLJENJA V STAROSTI
VODI: Valerija Lekić Poljšak, podpredsednica Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije in direktorica DSO Črnomelj
SODELUJEJO:
Brane But, predsednik Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije
Vlasta Nussdorfer, Varuhinja človekovih pravic
Irena Drednik, podpredsednica Gerontološkega društva Slovenije
pater Karel Gržan
Milan Pavliha, predstavnik Socialne zbornice Slovenije v programskem svetu F3ŽO
O pravicah starejših je Socialna zbornica Slovenije javno razpravljala že v letu 2005 na dnevih Socialne zbornica Slovenije v Portorožu. Starost ne opravičuje omejevanja katerekoli od neodtujljivih človekovih pravic, ki so opredeljene v ustavi in v mednarodnih standardih v demokratični družbi. Poleg pravic starejših je potrebno poudariti tudi njihovo aktivno vlogo in odgovornost v ožjem in v širšem družbenem okolju.

13.00–15.00
OKROGLA MIZA:
USTVARJANJE OKOLJA ZA DELO STAREJŠIH
VODI: mag. Jožko Čuk, Združenje seniorjev Slovenije
SODELUJEJO:
dr. Anja Kopač mrak, ministrica za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti  –MZD NASLOV PRISPEVKA: »STAREJŠI NA TRGU DELA«
akad. prof. dr. Boštjan Žekš, Urad predsednika RS, svetovalec predsednika države RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
NASLOV PRISPEVKA: »DELO STAREJŠIH ZNANSTVENIKOV, INTELEKTUALCEV PRI NAS IN DRUGOD«
Anton Dobrina, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, vodja službe za razvoj in proučevanje
NASLOV PRISPEVKA: »POGOJI ZA UPOKOJITEV IN MOŽNOSTI ZA OPRAVLJANJE DELA UPOKOJENCEV«
Dušan Bavec, Obrtna zbornica Slovenije, specialist za delovno in socialno pravo
NASLOV PRISPEVKA: »PROBLEMI DELODAJALCEV PRI ZAPOSLOVANJU IN ODPUŠČANJU STAREJŠIH«
mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka v DZ iz vrst stranke DESUS
NASLOV PRISPEVKA: »SOCIALNA VARNOST IN POKOJNINSKI SISTEM SLOVENIJE«
Samo Fakin, dr. med., predsednik uprave Thermana Laško
NASLOV PRISPEVKA: »KORENINE MODROSTI SEŽEJO GLOBOKO«
Prisilno upokojevanje in onemogočanje dela starejših znanstvenikov je bilo pri nas uvedeno na dveh napačnih predpostavkah. Ni res, ali vsaj ni dokazano, da upokojevanje starejših znanstvenikov, intelektualcev odpira delovna mesta za mlajše. Ni res, da lahko znanje, ki ga je starejši intelektualec pridobil tekom življenja in dela, lahko brez škode zavržemo. Po svetu tega ne delajo. V ZDA človek lahko dela, dokler je za to sposoben in dokler nekdo njegovo znanje potrebuje, v EU pa v glavnem upokojeni znanstveniki na razne načine še delajo, če le želijo. Ta naš sistem ni škodljiv le na nivoju države, ampak vodi tudi posameznike v depresijo in demenco. Treba bi bilo spremeniti davčno zakonodajo, ki ovira delo starejših. Težje pa bo spremeniti splošno prepričanje, da izločanje nekaterih skupin s trga dela daje drugim večje možnosti. Po mojem velja ravno nasprotno: Čim bolj aktivna je celotna družba, več novih delovnih mest se odpira.


Naročite se na
e-Novice F3ŽO

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke