Častni pokrovitelj 19. Festivala za tretje življenjsko obdobje je predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan.
 
 
 
 
 

Strokovni program

18. Festival za tretje življenjsko obdobje: leto 2018

Linhartova dvorana, konferenčna dvorana M1 in M4, Prvo preddverje

1. do 3. oktober 2018
Povzetke razprav bo pripravljal
Povzetki bodo na voljo TUKAJ.

Ponedeljek, 1. oktober 2018


 
LINHARTOVA DVORANA
     
13.00–15.00  

»ČAJ ZA DVE« - BIVANJE IN SOBIVANJE STAREJŠIH TER KULTURA STARANJA

PREDSTAVA IN UVODNA OKROGLA MIZA

PRIPRAVLJA: Zveza društev upokojencev Slovenije

VODIJO: Milan Pavliha, Zveza društev upokojencev Slovenije, Alenka Ogrin, Inštitut Antona Trstenjaka, Andrej Jus, Zveza društev upokojencev Slovenije

 

Kakšne so možnosti bivanja v starosti pri nas? Ali obstajajo med obema skrajnostma - ostati na svojem domu ali iti v dom za starejše, še kakšne možnosti? Kaj si starejši želijo, kaj pričakujejo? Na uvodni okrogli mizi bomo predstavili še vedno aktualno predstavo »Čaj za dve«, slovenskega avtorja in dramatika Toneta Partljiča ter problematiko starejših v družbi. Vsi člani smo njen enakopravni del, mladi in manj mladi, družba ne more polno živeti brez sporazuma o sobivanju. Problemi starejših so problemi vse družbe, zato jih ne smemo odlagati v prihodnost, reševati jih moramo sedaj. Potrebujemo povsem nove izzive, rešitve in odnose, ki bodo družbo vsestransko bogatile. Potrebno bi bilo prilagoditi zakonodajo, spodbujati nastanek novih modelov skupnostnih oblik bivanja, da bodo starejši lahko imeli možnost izbire. Želimo si da bi predstava in sproščen pogovor, pustila dober vtis in pozitiven odziv pri vseh, za premoščanje težav in iskanje novih izzivov v starajoči se družbi.

Rezervacija brezplačnih vstopnic do 22. septembra 2018
Vanja Sitar, 01 300 32 04, vanja.sitar@proevent.si. Ob rezervaciji več kot 30 vstopnic je potrebno predložiti tudi seznam z imeni udeležencev. Vstopnice boste lahko prevzeli na vhodu v Kosovelovo dvorano na dan prireditve med 12.30–13.00.

     
16.00–18.00  

DOLGOTRAJNA OSKRBA IN KAKOVOST ŽIVLJENJA
OKROGLA MIZA

PRIPRAVLJA: Socialna zbornica Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije
VODI: Valerija Lekić Poljšak, predsednica Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije in direktorica Doma starejših občanov Črnomelj

Starost ne opravičuje omejevanja katerekoli od neodtujljivih človekovih pravic. Obstoječe stanje skrbi ne zadovoljuje potreb starejših v smislu kakovosti življenja. Potrebujemo spremembe na vseh ravneh skrbi. Poskrbeti moramo za dostopen in solidaren sistem, ki bo omogočal starejšim zagotavljanje vseh potreb, ne glede na socialno ekonomski položaj.

Torek, 2. oktober 2018


DVORANA M4
     
10.00–12.00  

MEDGENERACIJSKI IZZIVI DRUŽBE
OKROGLA MIZA
PRIPRAVLJATA: Medgeneracijska koalicija Slovenije – MeKos in Zveza društev upokojencev
VODI: Jasmina Opec Vöröš, predstavnica Mladinskega sveta Slovenije
V Medgeneracijski koaliciji Slovenije prepoznavamo dejstvo, da spremenjene demografske razmere in hiter tehnološki napredek bolj kot kadarkoli v zgodovini narekujejo potrebo po aktivnem družbenem udejstvovanju vseh generacij in okrepljenem medgeneracijskem sodelovanju. Pomen medgeneracijskega sodelovanja in izmenjave znanj ter izkušenj med različnimi generacijami mora prepoznati tudi država in oblikovati okolje, kjer se lahko v polnosti razvijejo potenciali posamezne generacije in njihovo sinergijsko delovanje. Na okrogli mizi bodo predstavljeni aktualni in prihodnji izzivi družbe. Posebej bodo izpostavljena področja: izobraževanje, trg dela in pokojninska reforma, zdravstvena reforma, alternativne oblike bivanja (sobivanje).

     
13.00–15.00  

IZZIVI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
OKROGLA MIZA

PRIPRAVLJA: Zveza društev upokojencev Slovenije
VODI: Alenka Reissner, Zveza društev upokojencev Slovenije
Na ZDUS-u ugotavljamo, da vseživljenjsko učenje starejših od 65 let v Sloveniji še vedno ni sistemsko urejeno. Na Festivalu za tretje življenjsko obdobje želimo na osnovi dosedanjih problemskih razprav in sprejetih zaključkov nadaljevati razpravo o korakih potrebnih za pridobitev jasnega načrta vseživljenjskega učenja starejših in zagotovitev pogojev za njegovo realizacijo.

     
16.00–18.00  

SREBRNA EKONOMIJA
OKROGLA MIZA
PRIPRAVLJA: programski svet F3ŽO
VODI: Dušan Kidrič
Vedno bolj se spoznava in priznava, da starejša generacija predstavlja obsežen, vendar slabo izkoriščen potencial - kapital. V miselnosti, zakonodaji in političnih razpravah je to dejstvo še vedno preglašeno z idejami, kako omejiti izdatke pokojninskega sistema. Nekaj primerov dobre prakse (Srebrna ekonomije) bo prikazanih na okrogli mizi.

     

Sreda, 3. obtober 2018


DVORANA M1
     
10.30–13.00  

SREČANJE PARTNERJEV INTERREG PROJEKTA ITHACA V OKVIRU F3ŽO

PRIPRAVLJA:      Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

VODI: izr.prof. dr. Vesna Dolničar

 

ITHACA (InnovaTion in Health And Care for All) je evropski razvojni projekt v sklopu programa Interreg Europe (https://www.interregeurope.eu/ithaca/). Slovenski partner v projektu je Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. V projektu sodeluje devet EU regij, ki si med seboj delijo izkušnje in dobre prakse na področju inoviranja za boljše zdravstveno in socialno oskrbo državljanov, s čimer želijo prispevati k bolj aktivnemu in zdravemu staranju populacije. Ključni cilj projekta ITHACA je prispevati k izboljšanju nacionalnih in regionalnih politik na področju uvajanja inovativnih IKT-podprtih storitev v zdravstvu in socialni oskrbi ter vplivati na zagotavljanje večje podpore inovativnim podjetjem, ki delujejo na tem področju.

V okviru F3ŽO se bodo partnerji projekta ITHACA srečali na posebnem dogodku t.i. Exchange of Experience and Peer Evaluation (EEPE). Dogodek je šesti od načrtovanih devetih v državah partnericah projekta. EEPE dogodki predstavljajo del procesa izmenjave izkušenj pri projektu. Poimenovali smo ga »eZdravje in eOskrba v Sloveniji v ogledalu Evropske unije«. Na srečanje smo povabili politike, podjetnike, predstavnike nevladnih organizacij, raziskovalce in druge govorce, saj je prireditev lepa priložnost, da gostujočim delegatom predstavimo stanje na področju pametnega zdravstva in oskrbe v Sloveniji. Sočasno s konferenčnim delom bo v preddverju potekala predstavitev slovenskih rešitev in dobrih praks s tega področja. Ob koncu srečanja bodo tuji partnerji projekta na osnovi predstavitev ocenili stanje v Sloveniji na področju inoviranja za boljše zdravstveno in socialno oskrbo državljanov.

     

 

Naročite se na
e-Novice F3ŽO

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke