Program Zveze društev upokojencev Slovenije

17. Festival za tretje življenjsko obdobje: leto 2017


     
       
       
  
 
       

ZDUS info točka

Torek do četrtek, 26. – 28. september, od 9.00 do 18.00

Velika sprejemna dvorana Cankarjevega doma


Zveza društev upokojencev Slovenije deluje že od leta 1946 in je po številu članstva in društev (509) ena največjih nevladnih organizacij v Sloveniji. Leto 2017 je za zvezo še posebej pomembno, saj je za program medsebojne pomoči »Starejši za starejše«, ki se izvaja od leta 2004, prejel nagrado Evropskega parlamenta Državljan Evrope za leto 2017.

Informacijska točka ZDUS bo na voljo za:

 • splošne informacije za člane društev upokojencev in druge;
 • pomoč pri včlanjevanju v društva upokojencev po vsej Sloveniji;
 • možnost prijave na testiranje ADAM – Vseslovenski projekt zgodnjega odkrivanja demence;
 • informacije o programu ZDUS na 17. F3ŽO;
 • prevzem vstopnic za prireditve ZDUS v Linhartovi dvorani;
 • svetovanje sponzorjev Zavarovalnice Triglav, d. d., in A 1 Slovenija, d. d.;
 • ter parterjev Erste card, d. o. o., in trgovine One Way Sport.

Strokovni program ZDUS

Torek, 26. september 2017

ŠTIHOVA DVORANA

     
14.00–16.00  

V okviru osrednje okrogle mize PREDSTAVITEV KROVNIH STRATEGIJ:

MEMORANDUM ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE ZA LETO 2018

   

VODITA: Mija Pukl, podpredsednica ZDUS;

SODELUJE: Tomaž Banovec, član Strokovnega sveta ZDUS in vodja skupine za pripravo Memoranduma ZDUS za leto 2018

Predstavitev Memoranduma ZDUS za leto 2018, s katerim bodo strokovnjaki zveze predstavnike Vlade RS in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozorili na ključne težave, s katerimi se starejši srečujejo v slovenski družbi, izpostavili aktualna pričakovanja upokojenskih organizacij ter predstavili strokovno usklajena izražena stališča seniorjev za prihajajoči čas.

     
Sreda, 27. september 2017

DVORANA M4

     
10.00–12.00  

OKROGLA MIZA:

POLOŽAJ STAREJŠIH SKOZI PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE

VODI: Ana Ostrman, predsednica programskega sveta

SODELUJEJO: Vera Pečnik, podpredsednica ZDUS; Rožca Šonc, vodja programa Starejši za starejše; Jana Mali, Fakulteta za socialno delo, predstavnik Fakultete za družbene vede in predstavnik Inštituta RS za socialno varstvo

Program Starejši za starejše, letošnji prejemnik nagrade Državljan Evrope za posebne dosežke, se izvaja 13 let in temeljni na prostovoljnem delu članov društev upokojencev, ki v lokalnih okoljih obiskujejo starejše nad 69 let, ki še živijo doma in potrebujejo različne oblike pomoči. Po zbranih podatkih so prostovoljci v teh letih opravili približno 7,5 milijona ur prostovoljskega dela ali več kot 800.000 obiskov starejših. Pomagali so več kot 160.000 ljudem, starejšim od 69 let. Na okrogli mizi bo predstavljena analiza položaja starejših v Sloveniji.

     


Izobraževalni program ZDUS

Torek, 26. september 2017

DVORANA M1

     
14.00–15.00  

UMETNA INTELIGENCA ZA STAREJŠE - SVETLA BODOČNOST IN SEDANJOST

predavanje

PRIPRAVLJA: Inštitut Jožef Štefan v sodelovanju z ZDUS

PREDAVA: prof. dr. Matjaž Gams, vodja Odseka za inteligentne sisteme pri Institutu "Jožef Stefan"

Hitro rastoča umetna inteligenca bo v prihodnje omogočila neverjetne možnosti. Vabljeni na predavanja o konkretnih sistemih za starejše, ki jih je IJS razvili tudi v sodelovanju z ZDUS in so prosto dostopni: sistemi za zdravje, odsečna televizija, virtualni vodiči, pomočniki za izlete. Kako jih uporabiti, kakšne prednosti nudijo starejšim občanom?

     
DVORANA M2
     
14.00–15.00  

OKROGLA MIZA

TELESNA KULTURA STAREJŠIH

VODI: Janez Matoh, neformalni član Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS

SODELUJOČI: Mihael Prosen, predsednik Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS,  dr. Boro Štrumbelj, direktor Direktorata za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, primarij dr. Janez Poles, kardiolog in Majda Adamič, upokojena višja fizioterapevtka

Namen okrogle mize je odstreti pogled na stereotip o športu starejših in v razmislek ponuditi organiziranje in vsebinsko izvajanje celostnega programskega spektra telesne kulture po meri starejših.

     
15.00–16.00  

INTERNO POSVETOVANJE

POSVETOVANJE ZDUS O SPLOŠNEM STANJU ŠPORTA, REKREACIJE IN GIBALNE KULTURE STAREJŠIH V SLOVENIJI

VODITA: Mihael Prosen, predsednik Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS in Janez Matoh, neformalni član Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS

SODELUJOČI: člani Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri ZDUS, predsedniki športnih komisij PZDU, predsedniki PZDU

Programi gibanja in rekreacije pomembno prispevajo h kakovostnemu in aktivnemu življenjskemu slogu starejših. Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS za člane organizira posvetovanje z namenom priprave aktivnosti ter oblikovanja načrta dolgoročnih ciljev na področju športa, rekreacije in gibalne kulture starejših v Sloveniji.

     

Sreda, 27. september 2017

DVORANA M1

     
16.00–17.00  

UMETNA INTELIGENCA ZA STAREJŠE - SVETLA BODOČNOST IN SEDANJOST

predavanje

PRIPRAVLJA: Inštitut Jožef Štefan v sodelovanju z ZDUS

PREDAVA: prof. dr. Matjaž Gams, vodja Odseka za inteligentne sisteme pri Institutu "Jožef Stefan"

Hitro rastoča umetna inteligenca bo v prihodnje omogočila neverjetne možnosti. Vabljeni na predavanja o konkretnih sistemih za starejše, ki jih je IJS razvili tudi v sodelovanju z ZDUS in so prosto dostopni: sistemi za zdravje, odsečna televizija, virtualni vodiči, pomočniki za izlete. Kako jih uporabiti, kakšne prednosti nudijo starejšim občanom?

     
DVORANA M2
     
12.00–13.00  

OKROGLA MIZA

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE NA LOKALNI RAVNI

VODITA: dr. Anton Jezernik, vodja projekta Mostovi za Evropo; Anton Rifelj, koordinator projekta na terenu

SODELUJOČI: Vera Pečnik, podpredsednica ZDUS, prof. dr. Stane Pejovnik, nekdanji rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Jurij Tasič, upokojeni redni profesor Univerze v Ljubljani

ZDUS zaključuje evropski projekt Mostovi za Evropo, ki spodbuja sodelovanje med generacijami, oblike mentorstva v lokalnem okolju in spodbuja učenje zgodovine z neposrednimi udeleženci takratnih zgodovinskih dogajanj. Na okrogli mizi bodo predstavljeni rezultati projekta, izkušnje članov v projektu ter možnosti nadaljevanja medgeneracijskega sodelovanja.

     
14.00–15.00  

OKROGLA MIZA

JE SKUPAJ LAŽJE BITI SAM?

VODI: Alenka Ogrin, koordinatorka projektov ZDUS

SODELUJOČI: Janja Romih, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Klemen Ploštajner ter drugi predstavniki stanovanjske zadruge Zadrugator

Sobivamo!
Predstavitev možnosti razvoja alternativnih oblik bivanja za starejše. Kaj je medgeneracijska bivalna skupnost? Kako bi funkcionirala stanovanjska zadruga, kakšne so prednosti tovrstnega bivanja za starejše? Kaj nam na to temo prinaša nov nacionalni stanovanjski program za obdobje 2015–2025? Tudi o drugih oblikah podpore starejšim, o kampanji Sobivamo, projektu iCareCoops in drugih pobudah.

     

Četrtek, 28. september 2017

DVORANA M1

     
10.00–11.00  

OKROGLA MIZA

VSESLOVENSKI PROJEKT ZGODNJEGA ODKRIVANJA DEMENCE ADAM

VODI: mag. Manuel Kuran, vodja projekta Adam

SODELUJOČA:

Jurij Dreo, raziskovalni sodelavec Katedre za nevrologijo Medicinske fakultete, doc. dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med., vodja Centra za kognitivne motnje, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Projekt Adam je namenjen osveščanju o problematiki demence, zgodnjemu odkrivanju spominskih in miselnih motenj ter znanstveno-raziskovalnem delu, usmerjenem k razvoju novih diagnostičnih metod za demenco s pomočjo EEG tehnologije. ZDUS sodeluje v projektu kot partner pri izvedbi testiranj.

     
11.00–12.00  

UMETNA INTELIGENCA ZA STAREJŠE - SVETLA BODOČNOST IN SEDANJOST

predavanje

PRIPRAVLJA: Institut "Jožef Stefan" v sodelovanju z ZDUS

PREDAVA: prof. dr. Matjaž Gams, vodja Odseka za inteligentne sisteme pri Institutu "Jožef Stefan"

Hitro rastoča umetna inteligenca bo v prihodnje omogočila neverjetne možnosti. Vabljeni na predavanja o konkretnih sistemih za starejše, ki jih je IJS razvili tudi v sodelovanju z ZDUS in so prosto dostopni: sistemi za zdravje, odsečna televizija, virtualni vodiči, pomočniki za izlete. Kako jih uporabiti, kakšne prednosti nudijo starejšim občanom?

     
DVORANA M3
     
14.00–15.30   OKROGLA MIZA IN PREDAVANJE
STAREJŠI PEŠCI VARNI V PROMETU
PRIPRAVLJA: Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS)
VODI: Andrej Jus
SODELUJEJO: dr. Majda Zorec Karlovšek, Združenje za forenzično toksikologijo, mag. Igor Velov, direktor Javne agencije RS za varnost prometa, Franc Slavinec in drugi

Starejši pešci so ena najbolj ogroženih skupin v prometu. Z daljšanjem življenjske dobe so povezane spremembe obnašanja, slabšanje vida in sluha ter splošnega zdravja. Z osveščanjem želimo to problematiko približati čim več starejšim in vam na zanimiv, poljuden način ter s praktičnimi situacijami prikazati problem ogroženosti in možne rešitve.
15.30–17.00  

PREDSTAVITEV

PROJEKCIJA DOKUMENTARNEGA FILMA "JUST EAT IT" - "NE MEČ'MO HRANE STRAN!"

PRIPRAVLJA: Društvo Ekologi brez meja v sodelovanju z ZDUS

Vsak Slovenec zavrže 73 kilogramov hrane na leto. K skupni vrednosti zavržkov skoraj 151 tisoč ton največ prispevajo gospodinjstva, ki so oblegana z akcijskimi ponudbami trgovcev ter z nepremišljenim nakupovanjem in pripravami preobilnih obrokov. Z dokumentarnim filmom, ki je del projekta, ki ga izvaja Društvo Ekologi brez meja v sodelovanju z ZDUS, pozivamo vse: »Ne meč’mo hrane stran!«. Kanadska dokumentarista Jen in Grant se v filmu lotevata raziskovanja zavržkov hrane na kmetijah, v trgovini in tudi v njunem hladilniku.

     

Kulturno-ustvarjalni program ZDUS

Torek do četrtek, 26. do 28. september 2017

Drugo preddverje


ZDUSOV KOTIČEK

Obiskovalce vabimo na ustvarjalne urice in druženje v ZDUS-ov kotiček, kjer bodo na ogled najrazličnejše dejavnosti društev upokojencev iz vse Slovenije. Članice in člani društev bodo predstavljali ročnodelske izdelke, ki so jih oblikovale in izdelale njihove pridne roke, vas v kreativnih delavnicah naučili kaj novega, vam ponudili kulinarične dobrote in vas popeljali v zdravilni svet zeliščarstva. Pričakujemo pravi vrvež, kjer boste lahko klepetali, se družili, ocenjevali novoletne voščilnice ZDUS-ovega natečaja »Srečno 2018«, si ogledali fotografije 7. Fotografskega natečaja na temo »Prijateljstvo« ter spoznali kampanje, programe in projekte ZDUS. Vabljeni v družbo naših aktivnih članic in članov, zagotovo se bo našlo kaj za vsak okus!


V drugem preddverju Cankarjevega doma vabljeni v ZDUS-ov kotiček, kjer bo svoje aktivnosti, s področja rokodelstva, predstavilo več Društev upokojencev iz vse Slovenije in Dnevni center aktivnosti za starejše. Razstavljeni bodo različni rokodelski izdelki, lahko si pa boste ogledali nastajanje le teh.


Torek, 26. september 2017, 9.00–18.00

 • DU Boris Kidrič: razstava in izdelovanje raznih rezbarij (Lojze in Olga Šmid).
 • DU Gornji Grad: razstava prtičkov, ogrlic, copatkov, kapic ter delavnica izdelave prtička iz belega veza in umetnost kvačkanja (Helena Tajnšek, Marija Valte in Pavla Miklavžin).
 • DU Grosuplje: priprava sveže pečenega kruha in drugih pekovskih izdelkov. Sveže pečene, še tople dobrote, bo moč tudi poizkusiti (Mara Podržaj, Vera Menard in Slavka Markovič).
 • DU Jesenice: predstavitev delovanja verižnega eksperimenta in izdelava nakita iz zamaškov (Stane Arh in Franci Bizjak).
 • DU Novo mesto: razstava in prikaz izdelovanja rož iz krep papirja, kvačkanih izdelkov, košaric, belokranjskih drsank (Jožica Kastelic, Marija Golob in Terezija Balaževič).
 • DU Podgorica-Šentjakob: razstava in izdelovanje ogrlic iz papirja in fimo mase (Joži Kos).
 • DU Rimske Toplice: razstava izdelkov in vezenje s križci, kvačkanje ter klekljanje (Slavica Kaše, Marija Pinter in Mira Papež).
 • DU Štore: razstava voščilnic za različne priložnosti, rišeljejev, rož in pirografij (Ljubica Rožman, Zdenka Šlatau in Marija Šuhel).
 • DU Tržič: razstava šuštarskih izdelkov (Jernej in Matej Kosmač).
 • DU Višnja Gora: razstava voščilnic, nakita in skrinjic za nakit ter izdelava voščilnic z žigi in senčenjem (Marica Pilko, Cilka Groznik in Joži Klemenčič).
 • DU Žirovnica: razstava in izdelovanje uporabnih izdelkov iz filca in blaga (Majda Trček).
In
 • DCA, MZU: razstava raznih fotografij in pick point vizitk, prikaz tehnike vezenja vizitk in pogovor o digitalni fotografiji (Karmen Štefančič, Tanja Mijatovič, Sabina Fridl, Tadeja Rajk in Branka Lopič).

sreda, 27. september 2017, 9.00–18.00

 • DU Boris Kidrič: razstava in izdelovanje raznih rezbarij (Lojze in Olga Šmid).
 • DU Grosuplje: priprava sveže pečenega kruha in drugih pekovskih izdelkov. Sveže pečene, še tople dobrote, bo moč tudi poizkusiti (Mara Podržaj, Vera Menard in Slavka Markovič).
 • DU Hrastnik: razstava prtičkov, kvačkanih rož in pletenih nogavic (Cvetka Dolanc).
 • DU Jesenice: predstavitev delovanja verižnega eksperimenta in izdelava nakita iz zamaškov (Stane Arh in Franci Bizjak).
 • DU Mokronog-Trebelno: razstava ogrlic, rož, vezenin in pletenin (Pepca Žagar in Milena Zore).
 • DU Novo mesto: razstava in prikaz izdelovanja rož iz krep papirja, kvačkanih izdelkov, košaric, belokranjskih drsank (Jožica Kastelic, Marija Golob in Terezija Balaževič).
 • DU Podgorica-Šentjakob: razstava in izdelovanje ogrlic iz papirja in fimo mase (Joži Kos).
 • DU Slovenj Gradec: razstava in izdelovanje vizitk, igrač in rož (Ana Kašnik, Irena Praprotnik in Silva Ocepek).
 • DU Trebnje: razstava prtičkov, košaric, kvačkanega cvetja, rišeljejev ter izdelkov s servietno tehniko (Boža Štricelj, Darinka Slavič in Darinka Krevs).
 • DU Tržič: razstava šuštarskih izdelkov (Jernej in Matej Kosmač).
 • DU Žirovnica: razstava in izdelovanje uporabnih izdelkov iz filca in blaga (Majda Trček).
 • DCA, MZU: razstava raznih fotografij in pick point vizitk, prikaz tehnike vezenja vizitk in pogovor o digitalni fotografiji (Karmen Štefančič, Tanja Mijatovič, Sabina Fridl, Tadeja Rajk in Branka Lopič).

četrtek, 27. september, 9.00–17.00

 • DU Boris Kidrič: razstava in izdelovanje raznih rezbarij (Lojze in Olga Šmid).
 • DU Grosuplje: priprava sveže pečenega kruha in drugih pekovskih izdelkov. Sveže pečene, še tople dobrote, bo moč tudi poizkusiti (Mara Podržaj, Vera Menard in Slavka Markovič).
 • DU Hrastnik: razstava prtičkov, kvačkanih rož in pletenih nogavic (Cvetka Dolanc).
 • DU Jesenice: predstavitev delovanja verižnega eksperimenta in izdelava nakita iz zamaškov (Stane Arh in Franci Bizjak).
 • DU Kočevje: razstava deklic s piščalko in ustvarjanje iz reklamnih letakov (Tatjana Novak, Stanka Kastelic in Nada Novak).
 • DU Litija: razstava prtičkov, servet in različno potiskanih majic ter predstavitev string art tehnike (Milena Dimec, Jelka Zajc in Slavica Janež).
 • DU Medvode, DU Pirniče, DU Smlednik: razstava čipk, pletenin, šivanih slik, rož in košaric (Majda Tratar, Marija Ježek, Marinka Šter).
 • DU Novo mesto: razstava in prikaz izdelovanja rož iz krep papirja, kvačkanih izdelkov, košaric, belokranjskih drsank (Jožica Kastelic, Marija Golob in Terezija Balaževič).
 • DU Podgorica-Šentjakob: razstava in izdelovanje ogrlic iz papirja in fimo mase (Joži Kos).
 • DU Tržič: razstava šuštarskih izdelkov (Jernej in Matej Kosmač).
 • DU Vinska Gora: razstava nakita, rezalnih desk, podstavkov in vaz ter izdelovanje nakita iz papirnih sponk (Hela Oštir, Danica Tisnikar in Danica Rožič).
 • DU Žirovnica: razstava in izdelovanje uporabnih izdelkov iz filca in blaga (Majda Trček).
 • DCA, MZU: razstava raznih fotografij in pick point vizitk, prikaz tehnike vezenja vizitk in pogovor o digitalni fotografiji (Karmen Štefančič, Tanja Mijatovič, Sabina Fridl, Tadeja Rajk in Branka Lopič).

Ves čas Festivala bo v ZDUSovem kotičku nekdo od članov Organizacijskega odbora za rokodelske delavnice v hotelu Delfin (Izola), s katerim se boste lahko pogovorili o delavnicah v hotelu Delfin in ostalih rokodelskih delavnicah.


Torek, 26. september 2017

Linhartova dvorana

16.00

9. VEČER PESMI IN PLESA

Osrednji kulturni dogodek zveze na letni ravni, kjer bodo nastopile folklorne skupine, pevci in pevke ljudskih pesmi, godci ljudskih viž, ki delujejo v okviru društev upokojencev v trinajstih pokrajinskih zvezah ter gostje. Promocija poustvarjanja plesne in glasbene dediščine.

Nastopajoči:

 • Mešani pevski zbor DU Šentrupert;
 • Pevke ljudskih pesmi »Vesele Ribnčanke« DU Ribnica;
 • Pevke ljudskih pesmi DU Lenart;
 • Hišni ansambel DU Markovci;
 • Vesele babice z Zdravkom DU Šmartno ob Paki;
 • Folklorna skupina DU Moravče;
 • Dramsko-pevska skupina »Zarja« DU Ajdovščina in OŠ Šturje;
 • Pevke ljudskih pesmi DU Ptuj;
 • Pevska skupina »Holcarji« DU Vitanje;
 • Gostje: Folklorna skupina Društva upokojencev Gjorče Petrov – Skopje (Makedonija)
 • Gostje: Pevska skupina »Lenka Pingova« Društvo upokojencev Štip (Makedonija)

Rezervacija vstopnic (brezplačno) na: Dijana Lukić (ZDUS), 01 620 54 82 ali 051 656 532, dijana.lukic@zdus-zveza.si. Vstopnice boste prevzeli na dan prireditve na Info točki ZDUS v Veliki sprejemni dvorani.

 

Sreda, 27. september 2017

16.00

Linhartova dvorana

42. DRŽAVNO SREČANJE PEVSKIH ZBOROV DRUŠTEV UPOKOJENCEV

Osrednji kulturni dogodek zveze na letni ravni na področju ljubiteljske zborovske dejavnosti. Na prireditvi bo nastopilo 12 pevskih zborov društev upokojencev, ki zastopajo posamezno pokrajinsko zvezo na državni ravni in gostujoči pevski zbori. Slavnostni govornik na prireditvi bo predsednik ZDUS Janez Sušnik.

Nastopajoči:

 • MePZ DU Straža;
 • MoPZ "Rožmarin" DU Črešnjevec;
 • ŽePZ »Večernica« DU Ajdovščina;
 • Me PZ DU Senovo;
 • MoPZ "Jezero" KD in DU Budina Brstje;
 • MePZ DU Kamnik;
 • ŽePZ "Klasje" DU Muta;
 • MePZ "Nimam časa" DU Lendava;
 • MePZ DU Šoštanj;
 • Ženski pevski zbor »Neven«, Zveza društev upokojencev mesta Leskovec (Srbija):
 • MoPZ DU Podpreč Preserje:
 • MePZ "Avgust Šuligoj" DU Ilirska Bistrica:
 • ŽePZ Društva slovenskih upokojencev za Goriško;
 • MePZ upokojencev in invalidov Mozirje;
 • Združena MoPZ »Fran Venturini« in MoPZ »Tabor« Opčine.

Brezplačne vstopnice za prireditev bodo razdeljene po Pokrajinskih zvezah društev upokojencev. Za informacije o vstopnicah (brezplačno): Dijana Lukić (ZDUS), 01 620 54 82 ali 051 656 532, dijana.lukic@zdus-zveza.si. Vstopnice boste prevzeli na dan prireditve na Info točki ZDUS v Veliki sprejemni dvorani.


Torek, 26. september 2017

12.30

Mala galerija CD

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNE KOLONIJE IZOLA 2017

Razstava del, ki so nastala izpod čopičev članic in članov društev upokojencev na 19. likovni koloniji ZDUS, ki je potekala na temo »Impresije – vtisi iz narave« v mesecu maju v Izoli. Mentor je bil Oskar Sovinc, vodja pa Ema Tibaut. Vabimo vas v likovni svet ljubiteljskih slikarjev - preko svojih del predstavljajo unikatne veščine, ki so jih v obliki slikarske govorice in doživetih impresij z obale in morja prenesli na platno.

 

torek-četrtek, 26. do 28. september 2017

Razstava fotografskega natečaja 17. F3ŽO

V ZDUSovem kotičku bo vse dni Festivala fotografska razstava izbranih fotografij, ki so prispele na 7. fotografski natečaju, ki ga vsako leto razpišeta Komisija za tehnično kulturo ZDUS in Festival za tretje življenjsko obdobje, tokrat na temo Prijateljstvo.

Uradno odprtje razstave izbranih fotografij na temo »Prijateljstvo« bo 26. 9. 2017 ob 12. uri. Pozdravni nagovor: Vera Pečnik, podpredsednica ZDUS.

 

Kampanja ADA praznuje 10 let!

»Vstop v prihodnost: izkoriščanje talentov, prispevkov in udeležbe starejših v družbi.« Praznujte z nami in se veselite vseh uspehov, ki ste jih dosegli vi v okviru ZDUS. Brez vaše pomoči in sodelovanja nam ne bi nikoli uspelo. Ne pozabite, skupaj smo močnejši in uspešnejši.


V sklopu kampanje ADA (Age Demands Action) vas ZDUS v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, vabi na pogovor s strokovnjaki glede ozaveščanja o nasilju nad starejšimi ter pridobitev konkretnih informacij oziroma pomoč v primeru osebne stiske. Pozivamo vas, da nam posredujete svoje izkušnje glede staromrzništva in kršenja pravic starejših oseb ter morebitne koristne nasvete glede preprečevanja/zmanjšanja diskriminacije na podlagi starosti in upoštevanja pravic starejših oseb. Ne pozabite, še vedno se borimo in trudimo za sprejem Konvencije OZN o človekovih pravicah starejših. Veseli bomo vaših izjav o potrebi sprejema omenjene konvencije tudi na letošnjem Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Naj bo vaš glas slišan!


Pričakujemo vas na Festivalu od 9. do 18. ure na stojnici kampanje ADA, ki se bo nahajala v 2. preddverju, v ZDUS-ovem kotičku.

 

Tiskovine konference ZDUS


Sreda, 27. september 2017


11.00

Klub Lili Novy Cankarjevega doma

TISKOVNA KONFERENCA OB PREDSTAVITEV PRENOVLJENE REVIJE ZDUS PLUS

VODITA: Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije; Črt Kanoni, odgovorni urednik revije ZDUS Plus

V septembru bo ZDUS javnost seznanil s prenovljeno revijo ZDUS Plus, ki jo bo predstavilo novo uredništvo. Vsebinska in vizualna prenova bo uporabnikom ponudila revijo z vsebinami, ki jih v medijih redko preberejo, slišijo ali vidijo oziroma ponudila informacije, ki se dotikajo življenja upokojenca(ke) in jim prinašajo dodano vrednost pri njihovem vključevanju v prostočasne aktivnosti.


12.00

Klub Lili Novy Cankarjevega doma

TISKOVNA KONFERENCA OB PODPISU POGODB O SODELOVANJU S PARTNERJI ZDUS

VODI: Nika Antolašić, poslovna tajnica ZDUS

Vodstvo ZDUS se bo sestalo s ponudniki storitev ugodnosti za starejše in podpisalo partnerske pogodbe o sodelovanju.


 

 


Naročite se na
e-Novice F3ŽO

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke