Častni pokrovitelj 19. Festivala za tretje življenjsko obdobje je predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan.
 
 
 
 
 

dr. JOŽE RAMOVŠ
Častni ambasador 17. Festivala za tretje življenjsko obdobje (leto 2017)

Častni naziv ambasador festivala je najvišja oblika priznanja, ki ga podeljuje festival. Ambasador s svojim delom uveljavlja paradigmo aktivnega staranja in sodeluje na področju medgeneracijskega sodelovanja. Zavzema za prenos znanj in izkušenj na vrstnike in mlajšo generacijo, s čimer pomembno prispeva k utrditvi temeljnih vrednot, poslanstva in vizije Festivala za tretje življenjsko obdobje.
     
     
     
 

dr. Jože Ramovš

 
Obrazložitev:
Izredni profesor doktor Jože Ramovš je bil rojen 13. aprila 1947, je doktor antropologije in socialni delavec, logoterapevt in  znanstveni svetnik. Doktorat iz antropologije je naredil pri dr. Antonu Trstenjaku.  Bil je prvi, ki je iz Vzhodne Evrope opravil 4-letno podiplomsko specializacijo iz Franklove eksistencialne analize in logoterapije pri dr. Elisabeth Lukas v Münchnu.

Kot univerzitetni profesor in mentor je sodeloval oziroma še vedno sodeluje na dodiplomskem in podiplomskem študiju na več fakultetah Univerze v Ljubljani, drugih fakultet v Sloveniji in tujini.

Leta 1992 je bil pobudnik za ustanovitev Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v Ljubljani. Vrsto let je bil njegov predstojnik in na njem vodil raziskovalno, pedagoško in svetovalno delo, tudi po odhodu v pokoj aktivno sodeluje kot raziskovalec in sodelavec pri številnih projektih, ki potekajo na inštitutu.

Njegova strokovna bibliografija v nacionalni bazi COBISS obsega nad tisoč dvesto enot, med njimi 20 samostojnih knjig (s prevodi in ponatisi preko 30), 15 knjig v soavtorstvu, okrog 70 samostojnih poglavij v knjigah in zbornikih, številne znanstvene in strokovne članke doma in v svetu, sodelovanje na več kot sto strokovnih kongresih, simpozijih in seminarjih, bil je mentor skoraj 200 diplomskim nalogam, magisterijem in doktorskim disertacijam ter sodeloval v številnih radijskih in televizijskih oddajah.

V zvezi z njegovim publicističnim delom je treba posebej izpostaviti sodelovanje pri ustanovitvi in urejanju revije »Kakovostna starost«, ki je edina slovenska znanstveno-strokovna revija, ki je posvečena izključno starosti in z njo povezanimi socialnimi, ekonomskimi, zdravstvenimi, medgeneracijskimi ter drugimi, z gerontologijo povezanimi vprašanji, revija izhaja nepretrgoma od leta 1998 naprej.

Profesor doktor Ramovš je vseskozi povezoval socialno delo v praksi s temeljnim konceptualnim in akcijsko-metodičnim znanstvenim ter pedagoškim delom. Glavna področja njegovega dela so bila: zasvojenosti, samopomoč in solidarnost, kakovostno staranje in solidarno sožitje generacij, komunikacija ter preventivno dviganje kakovosti življenja in medčloveškega sožitja, pri čemer je bil začetnik koncepta in metodike celostne preventive, imenovane antropohigiena.

Na Inštitutu Antona Trstenjaka je razvil in vodil vrsto izvirnih tečajev za kakovostno staranje in sožitje med generacijami, kjer se je – med drugim – usposobilo več tisoč prostovoljcev iz vseh generacij za skupinsko in individualno medgeneracijsko druženje. Je avtor socialne mreže medgeneracijskih programov za kakovostno staranje in sožitje generacij, ki vsebuje več socialnih inovacij, kot je na primer krajevno medgeneracijsko središče. Tako kot svoje pedagoško in raziskovalno delo izvaja v tujini tudi številne praktične projekte, v zadnjem obdobju je zlasti dejaven na projektih čezmejnega sodelovanja s Hrvaško. 

Dve desetletji je bil nepretrgoma član Strokovnega sveta za socialno varstvo, kot strokovnjak je sodeloval pri pripravi številnih strateških dokumentov s področja socialnega varstva, varstva starejših in dolgožive družbe. Je ustanovni član Združenja za socialno gerontologijo in gerontagogiko, Zveze medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije, bil je član strokovne skupine za pripravo sistema varstva starejših ljudi pri Svetu EU.

Dr.  Jože Ramovš  tudi aktivno sodeluje s Festivalom za tretje življenjsko obdobje, vse od njegovega začetka in sicer ne samo kot član programskega sveta, ampak kot aktivni udeleženec številnih  okroglih miz ter avtor  mnogih predavanj in različnih predstavitev. Za svoje uspešno delo na področju medgeneracijskega sodelovanja in sožitja  ter uveljavljanja sodobnih gerontoloških pristopov je tudi prejel posebno priznanje Festivala.

Iskrene čestitke!

Naročite se na
e-Novice F3ŽO

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke